ECO-Drive

Vår ECO-drive modul analyserar den enskilde föraren, grupp av förare eller hela fordonsflottan i syfte att utveckla och främja
ett mer miljövänligt, ekonomiskt och säkrare körsätt.
Genom den utförliga analysen kan utbildning av förarna genomföras på ett effektivt, ekonomiskt och individanpassat sätt.

Genom att förbättra sitt körsätt kan man spara både pengar och miljön. Med hjälp av vår eco-drivemodul kan du enkelt jämföra, analysera och förbättra körbeteendet hos era förare. Kontakta oss direkt för att få mer information om hur vi kan hjälpa er förbättra ert körsätt.

Fördelar med vårt system

  • Bränslebesparing ger minskad kostnad och lägre miljöpåverkan
  • Miljövänligt körbeteende och lugnare framfart påverkar företagets varumärke positivt
  • Ett anpassat körbeteende minskar risken för olyckor
  • Bekvämare resor för er som arbetar med persontransporter
  • Detaljerade beteende och utsläppsrapporter
  • Analysera användningsgrad och miljöavtryck

ECO-drive modulen betygsätter och analyserar körningen utifrån miljöaspekt, ekonomi och säkerhet.
Systemet bidrar till att utveckla ett grönare, mer miljövänligt och
ekonomiskt körsätt vilket leder till bränslebesparing, s.k. Eco Driving:

Drivexpert skapar genom att poängsätta körning, ett förar- och fordonsunikt ”DNA” som:

• Ger analysdata samt förar- och fordonsunika profiler baserade på verklig körning
• Analysdata och poängsystem för enskild förare, grupp eller hela fordonsflottan
• Sammansatta och utförliga grafer och vyer ger snabb och tillförlitlig information
• Analysdata ger underlag för anpassad utbildning och förbättring
• Poängsystemet ger incitament för individ och grupp att förbättras