Upphandlingskrav

Under senare år har det skett en generell ökning av upphandlingskrav kopplade till ISA-system, alkolås, samt miljöuppföljning.

Vårt fleet management-system är helt anpassat för att tillhandahålla avtalsenliga rapporter och kördata enligt de vanligaste gällande upphandlingskrav kring både aktiv trafiksäkerhet, samt loggning analys och uppföljning av data.

Vi har tillsammans på bolaget många års erfarenhet av uppfyllande av upphandlingskrav kring transport och fordon inom bland annat budfirmor, entreprenader, persontransporter, snöröjning, hemtjänst, taxi-verksamt och renhållningsföretag.

Hos oss värdesätter vi långvariga affärsrelationer och har goda möjligheter att ta fram specifika lösningar på just era upphandlingskrav.

Vi erbjuder både hårdvara och mjukvara till de flesta fordonsrelaterade avtalskraven, några exempel på vanliga avtalskrav:

  • ISA (Intelligent Speed Assistance) – Hastighetsanpassning
  • Alkolås
  • Temperaturloggning (Kalibrerade temperaturgivare)
  • Rapportering och uppföljning av miljökrav
  • Rapportering och uppföljning av körbeteende
  • Föraridentifiering med ID06/RFID-tagg/Bluetooth förartagg
  • Kvalitetssäkring och underlag kan skickas automatiskt till beställare