Aktiv ISA – Intelligent hastighetsanpassning med aktivt förarstöd

Total ISA – Intelligent Stöd för Anpassning av hastighet 

Intelligent hastighetsanpassning är ett system anpassar ett fordons hastighet till vad som anses säkert och inte överskrider den högsta tillåtna hastigheten. Om gränshastigeten överskrids så varnas föraren. Enheten fungerar även som avancerat förarstöd och har bland annat inbyggd kollisionsvarning, linjeassistent och varnar för fotgängare framför ditt fordon. Uppfyller alla av offentliga beställare ställda krav på säkra resor, ISA och hastighetsefterlevnad. Komplettera gärna med Dräger 7500 alkolås för ett omfattande säkerhetspaket för din fordonspark.

  • Tydliga varningar
  • Enkel installation
  • Diskret och tydlig display

ISA (intelligent speed assistance) Systemet läser av och presenterar aktuell hastighetsbegränsning för föraren. Om aktuell hastighetsbegränsning överskrids så varnas föraren visuellt och med ljudsignal.

PCW (pedestrian collision warning) Varnar föraren för framförvarande fotgängare, cyklar eller motorcyklar.

FCW (forward collision warning) Varnar föraren när kollisionsrisken med framförvarande fordon ökar.

LDW (lane departure warning) Hjälper föraren att hålla sig innanför vägmarkeringarna.

SDA (safety distance alert) Hjälper föraren att hålla korrekt avstånd till framförvarande fordon.

DVR (digital video recorder) Systemet spelar automatiskt in händelser under körning.

FVSA (front vehicle start alarm) Kö-assistent som varnar föraren när framförvarande bil börjar röra på sig och föraren står still utan att köra iväg.