ISA - Intelligent hastighetsanpassning

Total ISA

Intelligent Stöd för Anpassning av hastighet. Intelligent hastighetsanpassning är ett system anpassar ett fordons hastighet till vad som anses säkert och inte överskrider den högsta tillåtna hastigheten. Om gränshastigeten nås kan hastigheten reduceras automatiskt eller föraren varnas. Enheten fungerar även som avancerat förarstöd och har bland annat inbyggd kollisionsvarning, linjeassistent och varnar för fotgängare framför ditt fordon.

Total ISA PRO

Intelligent hastighetsanpassning med kompletterande radarmodul för ännu bättre varningar under mer extrema väder- och ljusförhållanden.

Funktioner:

ISA (intelligent speed assistance) Systemet läser av och presenterar aktuell hastighetsbegränsning för föraren. Föraren varnas visuellt och med ljudsignal om hastighetsgränsen överskrids.

PCW (pedestrian collision warning) Varnar föraren för framförvarande fotgängare, cyklar eller motorcyklar.

LDW (lane departure warning) Hjälper föraren att hålla sig innanför vägmarkeringarna.

FCW (forward collision warning) Varnar föraren när kollisionsrisken med framförvarande fordon ökar.

FVSA (front vehicle start alarm) Köassistent, varnar föraren när framförvarande bil börjar röra på sig och föraren står still utan att köra iväg.

SDA (safety distance alert) Hjälper föraren att hålla korrekt avstånd till framförvarande fordon.

DVR (digital video recorder) Systemet kan automatiskt spela in händelser under körningen.